ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ


ΔΙΟΜΗΔΗΣ 100 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΓΑΙΑ 100 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΕΚΤΩΡ 100 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΙΣΑΒΕΛΛΑ 120 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΑΡΗΣ 100 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΑΦΡΟΔΙΤΗ 100 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΕΚΑΒΗ 100 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 110 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΠΑΡΙΣ 110 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΕΛΕΝΟΣ 100 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΑΡΙΑΔΝΗ 120 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΟΡΦΕΑΣ 130 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €
ΠΕΝΑ 140 + ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ €