ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Με τις μικρές καθημερινές μας συνήθειες μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά την εξέλιξη του περιβάλλοντος και την προστασία του. Η ανακύκλωση είναι από εκείνα τα μικρά πράγματα που μπορεί ο καθένας μας να κάνει. Ξεκινάει από την αγορά των προϊόντων τα οποια χρησιμοποιούμε. Η εταιρία κατασκευής ξύλινων σκελετών γυαλιών ΟΜΜΑ με το μήνυμα «Συμμετἐχω στην ανακύκλωση» υλοποιεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης ξὐλινου σκελετού γυαλιών, και εἰναι η πρώτη που το εφάρμοζει πανελλαδικά το 2014, που ειναι ουσιαστικά και το πρώτο έτος ίδρυσης της.

Πως δουλεύει το πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιών μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φίλοι του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από το είδος / προέλευση / μἀρκας ξύλινων γυαλιών που χρησιμοποιούσαν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανακύκλωση ξύλινου σκελετού γυαλιών οράσεως ή ηλίου οποιαδήποτε κατασκευἀτριας εταιρίας αλλά συγκεκριμἐνου υλικού κατασκευής, του ξύλου. Τα προϊόντα που συγκεντρώνονται στην εταιρία, παραλαμβάνονται από ενα εξουσιοδοτημένο άτομο εναλλακτικής διαχείρισης, ο οποίος έχει την ευθύνη, για την επαναχρησιμοποίηση, αποσυναρμολόγηση και περαιτέρω χρήση των υλικών για παραγωγή άλλων αντικειμένων ή χρησιμοποίηση για κοινωφελή σκοπό όπως π.χ. φιλανθρωπία.